4.7/5 - (3 votes)

Dach to integralna część każdego budynku. Remont dachu jest przedsięwzięciem, które w bliższej lub dalszej perspektywie czeka każdego właściciela nie tylko domu jednorodzinnego. Wymiana pokrycia dachowego jest jedną z bardziej kosztownych inwestycji. Remont dachu może przy tym obejmować bardzo różny zakres i rodzaj prac. Może więc nie wymagać żadnych formalności, ale może też wiązać się z koniecznością zgłoszenia do właściwego urzędu. Wymiana dachu może oznaczać również konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Wymiana dachu – kiedy jest nie potrzebne pozwolenie?

Nie wszystkie prace, które składają się remont dachu wymagają uzyskania pozwolenia. Zgodnie z przepisami prawnymi remont dachu obejmuje prace, których celem jest odtworzenie stanu pierwotnego danego budynku. Ustawodawca dopuszcza nawet możliwość wykorzystania materiałów budowlanych innych niż te, które były użyte pierwotnie. Remontem jest więc zarówno wymiana dachu, jak i jego naprawa. Uszczelnianie dachu we Wrocławiu na pewno można zaliczyć do remontu. W przypadku domów jednorodzinnych, które zostały wybudowane na podstawie tak zwanego zgłoszenia z projektem remont dachu we Wrocławiu, nie musi być zgłaszany do żadnego urzędu. Chodzi tutaj z domy jednorodzinne wolnostojące, które znajdują się w odległości 4m od granicy działki (dla ścian, które posiadają drzwi albo okna) lub 3m – w przypadku ścian bez okien i drzwi. Bez zgłoszenia można wymienić lub wyremontować dach na budynku, który nie został wpisany do rejestru zabytków.

Kiedy wymianę dachu należy zgłosić?

Pozwolenie na wymianę dachu znajdującym się na domu jednorodzinnym jest wymagane w sytuacji, gdy prace będą bardzo zaawansowane i związane z przebudową dachu. Pozwolenie na remont dachu muszą uzyskać osoby, które planują:

  • zmianę konstrukcji dachu, która zwiększy jego kubaturę;
  • wymianę więźby dachowej.

Na wszystkich budynkach, które zostały zbudowane bez pozwolenia na budowę, nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na wymianę dachu. W przypadku, gdy planowany jest remont dachu połączony z wymianą lub montażem okien połaciowych, wymagane jest zgłoszenie. Zgłoszenia do odpowiedniego urzędu wymaga remont albo przebudowa dachu na domach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Tak samo jest, jeśli chodzi o wszelkie prace remontowe wykonywane zarówno w zabytkowych budynkach, jak i te, które znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Prace remontowe w takich budynkach wymagają zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy pamiętać, że w świetle prawa budowlanego wymiana więźby dachowej czy wstawienie okna dachowego jest przebudową. Wykonując je bez zgłoszenia, inwestor naraża się na konsekwencje karne.

Jak i gdzie dokonać zgłoszenia remontu dachu?

Remont dachu należy zgłosić do starostwa. W przypadku miasta na prawach powiatu zgłoszenia dokonuje się w wydziale architektoniczno-budowlanym. Takiego zgłoszenia każdy inwestor musi dokonać najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia prac. Do zgłoszenia musi zostać dołączony projekt budowlany. Na ewentualne wzniesienie sprzeciwu urząd ma 30 dni. Jeśli w tym czasie sprzeciw nie zostanie wyrażony, można przystąpić do prac. Zgłoszenie jest ważne przez okres 3 lat. Prace remontowe powinny zakończyć się w ciągu 24 miesięcy. Czas zakończenia remontu liczony jest od podanej we wniosku daty ich rozpoczęcia. Co ważne, dołączany do zgłoszenia projekt budowlany musi być zgodny z założeniami miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego. W sytuacji, gdy brak jest takiego dokumentu, do zgłoszenia należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy. Wymagane jest dostarczenie aż czterech egzemplarzy projektu budowlanego. Ponadto należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Remont dachów we Wrocławiu dokonywany przez sprawdzonych fachowców to gwarancja, że proces jego wymiany przebiegnie sprawnie. Co więcej, zostanie wykonany w prawidłowy sposób. Tak wykonane pokrycie dachowe będzie bardzo trwałe. Ponadto na bardzo długie lata zachowa wszystkie walory estetyczne.

Udostępnij.
Zostaw odpowiedź