4.6/5 - (5 votes)

Gdy rozpoczęło się już budowę domu, a planuje się jego sprzedaż, trzeba brać pod uwagę, że z punktu widzenia prawa przeprowadzenie transakcji będzie trudniejsze, niż w innych sytuacjach. Z reguły sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu, czy też budynku mieszkalnego związane są z wystąpieniem nietypowych sytuacji. Jedną z nich jest brak środków finansowych pozwalających na samodzielne dokończenie inwestycji. Problemy finansowe, które nie pozwalają na ukończenie, są jedną z głównych powodów podejmowania prób sprzedaży jeszcze nie wybudowanego domu. Dotyczy to szczególnie tych inwestorów, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu pod budowę domu. W umowach kredytowania z reguły zawarty jest termin, w którym inwestycja powinna być zakończona. Rzadko przekracza on okres 3 lat. Gdy nie ma możliwości dokończenia domu z powodów finansowych, wówczas opłacalne może być jego sprzedanie. Jednak zanim podejmie się decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży domu, którego budowa już została rozpoczęta, dobrze jest dokładnie zapoznać się ze wszystkimi formalnościami.

Jak załatwić formalności przy sprzedaży domu w budowie?

Sprzedaż domu w budowie wymaga znalezienia nowego inwestora. Na nim będzie ciążyć obowiązek spełnienia określonych formalności. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że pozwolenie na budowę nie jest przenoszone automatycznie. Kupujący będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek oraz oświadczenie, które pozwoli na przejęcie warunków, które wynikały z poprzedniego dokumentu. Dokończenie budowy domu kupionego razem z działką musi odbyć się zgodnie z wcześniej uzyskanym pozwoleniem. Otrzymać można także milczącą zgodę na budowę, która wystąpi po dokonaniu zgłoszenia do urzędu. Często sprzedażdziałki z rozpoczętą budową domu to okazja dla kupujących. Wynika to z faktu, że sprzedający często zainteresowany jest uzyskaniem zwrotu przynajmniej części zainwestowanych środków finansowych. Natomiast przy takich transakcjach z reguły znaczenie ma czas, w którym przeprowadzi się sprzedaż.

Czym będzie zainteresowany nowy inwestor?

Planując sprzedaż działki, na której rozpoczęta została budowa domu, trzeba brać pod uwagę, że nowy inwestor będzie przeprowadzał oględziny. Pozwala to między innymi ustalić, czy wznoszony budynek nie ma kłopotliwych wad technicznych jak przeciekający dach we Wrocławiu. Budynek musi być zgodny z projektem, a także wydanym już pozwoleniem na budowę. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia tego, czy będzie można kontynuować inwestycję. Równocześnie dokonanie takich oględzin pozwala uniknąć sytuacji, w których dokończenie budowy będzie utrudnione, czy też wymagać będzie dużych środków finansowych. Należy brać pod uwagę, że z punktu widzenia nowego inwestora zawsze mogą rodzić się podejrzenia, że sprzedaż wynika choćby z problemów technicznych, które występują w budowanym budynku. Wszelkie poważne usterki jak przeciek dachu we Wrocławiu, to konieczność przeprowadzenia naprawy, która może być kosztowna. Inna sytuacja to zła decyzja dotycząca wyboru gruntu, która również może prowadzić do problemów związanych z budowaniem nowego domu.

Dlaczego należy przygotować kosztorys?

Inwestor planujący zakup działki z budowanym domem, będzie zainteresowany przygotowaniem kosztorysu. Zatem wiedza o tym, jak sprzedać działkę z rozpoczętą budową domu, to nie tylko proces szukania kupca. Warto przygotować wszelkie informacje, które będą przydatne dla kupującego. Szacunek kosztów dokończenia budowy będzie kluczowy dla inwestora. Określi to, czy dokonanie zakupu będzie w ogóle opłacalne. Kosztorys dokończenia budowy domu wymaga wzięcia pod uwagę aktualnych cen materiałów budowlanych. Równocześnie warunki ekonomiczne będą wpływać między innymi na koszty robocizny. Nie można także zapominać o możliwości pojawienia się wzrostu cen w przyszłości. Takie koszty muszą być brane pod uwagę, gdy planuje się sprzedaż działki z budowanym już domem, gdyż pozwala to ustalić taką cenę, która pozwoli zainteresować nią inwestorów. Wpłynie to także na czas, w którym będzie można znaleźć chętnych do dokonania zakupu.

Udostępnij.
Zostaw odpowiedź